upadly_aniol

19 tekstów – auto­rem jest upad­ly_aniol.

By­cie mat­ka to niesa­mowi­te uczu­cie. Wte­dy ko­bieta czu­je się spełniona. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 lutego 2011, 11:57

Cze­kanie na Ciebie syn­ku jest dla mnie jak wie­czność....
Przyjdź juz do nas na świat. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 grudnia 2010, 17:07

tydzien 34 
Dzidziusiu mój kocha­ny, syn­kiem moim jes­teś ale nie mam pew­ności czy na pew­no syn­kiem. Ma­ma i ta­ta bar­dzo Cie kocha­ja, ale po­wiedz kiedy do nas przyj­dziesz, wszys­cy tu na Ciebie cze­kamy. Zas­ta­nawiamy sie jak wyg­la­da two­ja słod­ka mała buźka, raczka. Tak bar­dzo Cie kochamy. 

myśl • 4 grudnia 2010, 22:11

Z dnia na dzień co­raz bar­dziej Cie kocham mój sy­neczku. Przyjdź już na świat. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 28 września 2010, 16:39

Pier­wszy ruch dziec­ka to naj­cu­dow­niej­sze co można poczuć w ciąży... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 21 sierpnia 2010, 12:48

Ma­cie­rzyństwo to naj­piękniej­sza rzecz ja­ka może spot­kać ko­bietę.Ten stan do­daje nam skrzydeł. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 11 czerwca 2010, 21:53

Dziec­ko. Małe is­tnienie które zmieniło mo­je życie mając za­led­wie kil­ka mi­limetrów.** że o sa­mopoczu­ciu i mdłościach juz nie wspomnę :)) 

myśl
zebrała 47 fiszek • 4 czerwca 2010, 13:08

Być ideałem w oczach swo­jego dziec­ka to naj­większy cel życiowy matki.... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 30 kwietnia 2010, 07:36

Od dziś muszę żyć inaczej. Dziec­ko które nosze pod ser­cem jest naj­ważniej­szym sen­sem mo­jego życia. Nie mogę za­wieść mo­jego promyczka.


* z zy­cia swego 

myśl
zebrała 50 fiszek • 2 kwietnia 2010, 19:09

Cza­sami mo­ja głupo­ta prze­raża mnie samą... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 7 marca 2010, 17:34
upadly_aniol

Wzmacnia co nie zabiło a co odeszło pierdolę.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Aktywność